КГУ "Школа-лицей №4 отдела образования города Рудного"

Управления образования акимата Костанайской области

  
  
  
  
DJ-MegaMenu - модуль joomla Joomla

Какой из предложенных критериев, на Ваш взгляд, характеризует образовательный процесс в школе-лицее №4?

Какую профессию Вы бы хотели освоить?

Врач - 0%
Юрист - 14.3%
Учитель - 28.6%
Экономист - 0%
Инженер - 14.3%
Свой вариант - 42.9%

Total votes: 7
The voting for this poll has ended on: 14 Фев 2021 - 06:06

Как часто Вы посещаете наш сайт

каждый день - 13.3%
2-3 раза в неделю - 33.3%
1 раз в неделю - 0%
я здесь впервые - 53.3%

Total votes: 15
The voting for this poll has ended on: 13 Март 2019 - 05:56

 

 

konk-grandpama-2.jpg

Новости

Қостанай облысы әкімдігі білім басқармасының «Рудный қаласы білім бөлімінің №4 мектеп-лицейі» КММ Қазақстан Республикасы Білім және ғылым Министрінің 2017 жылғы 27 шілдедегі № 355 бұйрығымен бекітілген «Қамқоршылық кеңестің жұмысын ұйымдастырудың және оны білім беру ұйымдарында сайлау тәртібінің үлгілік қағидаларына» сәйкес қамқоршылық кеңестің жаңа құрамын сайлау туралы хабарлайды.

Осыған байланысты, үміткерлер қамқоршылық кеңестің құрамы бойынша ұсыныстарды сынып жетекшісіне жібере алады. Ұсыныстарды қабылдау хабарландыру жарияланғаннан кейін 10 жұмыс күні ішінде жүзеге асырылады.   

Қамқоршылық кеңестің құрамын қалыптастыру қамқоршылық кеңес мүшелігіне кандидаттардың жазбаша келісімімен алынған ұсыныстар негізінде жүзеге асырылатын болады.

Қағидалардың 7-тармағына сәйкес қамқоршылық кеңестің құрамына мыналар кіреді:

1) жергілікті өкілді, атқарушы және құқық қорғау органдарының өкілдері;

2) жұмыс берушілер мен әлеуметтік әріптестердің өкілдері;

3) коммерциялық емес ұйымдардың өкілдері (бар болса);

4) ата-аналар комитеті ұсынған сыныптардың, курстардың әрбір параллелінен осы білім беру ұйымында білім алушылардың бір ата-анасынан немесе заңды өкілдері;

5) қайырымдылық жасаушылар (бар болса).

 

КГУ «Школа-лицей№4 отдела образования города рудного» Управления образования акимата Костанайской области в соответствии с «Типовыми правилами организации работы Попечительского совета и порядком его избрания в организациях образования», утвержденными приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 27 июля 2017 года № 355 сообщает об избрании нового состава Попечительского совета.

В связи с этим, кандидаты могут направлять предложения по составу Попечительского совета классному руководителю. Прием предложений будет осуществлен в течение 10 рабочих дней после опубликования объявления.   

Формирование состава Попечительского совета будет осуществляться на основе полученных предложений с письменного согласия кандидатов в члены Попечительского совета.

Согласно пункту 7 Правил в состав Попечительского совета входят:

1)представители местных представительных, исполнительных и правоохранительных органов;

2) представители работодателей и социальных партнеров;

3) представители некоммерческих организаций (при наличии);

4) по одному родителю или законному представителю обучающихся в данной организации образования из каждой параллели классов, курсов, рекомендованные родительским комитетом;

5) благотворители (при наличии).

3 ноября в школе-лицее прошла игра по станциям «Час веселых состязаний» для 5 классов. Мероприятие проходило с соблюдением всех санитарных норм и требований. Один класс-один кабинет. Цель мероприятия – формирование навыков коллективной работы, сплочение коллектива, поддержание эмоционального и психологического комфорта школьников.

Классам было предложено 6 станций : «Вкусный алфавит», «Приседушки», «Звезда Тик Тока», «МузТв»,  «Наш город-наши правила»,  «SPORTик». По итогу мероприятия все классы были награждены грамотами в различных номинациях.

5 ноября был проведён тренинг "Мы с тобой похожи" для представителей школьного парламента 5-6 классов. На тренинге ребята смогли познакомиться друг с другом, проявить свои лидерские качества и обменяться интересными идеями.

"Денсаулық мүмкіндіктері шектеулі адамдарға арналған қызметтерді дамыту" DECIDE жобасын іске асыру шеңберінде 7-15 қазан аралығында Қостанай облысы әкімдігі білім басқармасының "Рудный қаласы білім бөлімінің № 4 мектеп-лицейі" КММ-де хабардарлық онкүндігі өткізілді. Оның мақсаты: балалар мен жасөспірімдерде инклюзивтік мәдениетті және мүгедек адамдарға толерантты қарым-қатынасты қалыптастыру.

Адамның жақсы және таза ойлары, жақсы қасиеттері, мейірімді және сүйіспеншілікке толы жүрегі болуы керек. Адам адам болуы керек. Қазір айтылған ойларды М. Пришвиннің "Жердегі барлық керемет күннен, барлық жақсы нәрсе адамнан" деген сөздерімен білдіруге болады.

Осы тақырыпқа арналған сабақтар мен сынып сағаттарында оқушылар мүмкіндігі шектеулі адамдардың өмірі, кездесетін қиындықтар туралы білді.  Соңында балалар шығарма жазды, сурет салды, өз ойларын айтты және мүмкіндіктері шектеулі адам басқалар сияқты адам деген қорытынды жасады. Оған бақыт, қуаныш, қарым-қатынас, махаббат және, әрине, қолдау қажет.  Егер әрқайсымыз бір-бірімізге қамқорлық көрсететін болсақ, онда біз бірге әлемді толерантты етеміз!

В рамках реализации проекта DECIDE «Развитие услуг для лиц с ограниченными возможностями здоровья» с 7 по 15 октября в КГУ «Школа-лицей № 4  отдела образования города Рудного» Управления образования акимата Костанайской области был проведён декадник осведомлённости. Цель которого: формирование у детей и подростков инклюзивной культуры и толерантного отношения к людям с инвалидностью.

Человек должен иметь добрые и чистые мысли, хорошие качества, доброе и любящее сердце. Человек должен быть человечным. Мысли, которые  сейчас  прозвучали можно выразить словами М.Пришвина «Всё прекрасное на земле от солнца, всё хорошее – от человека».

На уроках и классных часах, посвященных данной теме , учащиеся узнали о жизни людей с ограниченными  возможностями, о трудностях, с которыми они сталкиваются.  В завершении ребята писали сочинения, рисовали, высказывали свои мысли и  сделали выводы,  что Человек с ограниченными возможностями такой же человек, как и все. Он нуждается в счастье, радости, общении, любви,  и, конечно, в поддержке.  И если каждый  из нас будет  проявлять заботу друг о друге, то вместе мы сделаем толерантным наш мир!

 

Подкатегории

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КГУ "Школа-лицей №4 акимата города Рудного",

Казахстан, Костанайская область,
город Рудный, ул. 50 лет Октября, 76. 

Телефон: (8-71431)94381, 55937.
Факс: (8-71431)92433.
Электронная почта: lyceum-school4@yandex.kz

ВАКАНСИИ

В настоящий момент школа нуждается в следующих специалистах: нет вакансий

Получить подробную информацию можно по телефону 8(71431)91283.