Протокол от 27.08.19 г.
Протокол от 29.11.19 г.
Протокол от 06.12.19 г.
Протокол от 11.01.20 г.
Протокол от 10.04.20 г.
Протокол Сентябрь 2020 г.
Протокол Октябрь 2020 г.